Dimnjačarstvo

Dimnjačarski poslovi su jedna od komunalnih djelatnosti i obavljaju se prema ZAKONU O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU s ciljem pružanja usluge od interesa za fizičke i pravne osobe.

U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara donesen je ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA koji vlasnike ili korisnike dimnjaka i ložišta obvezuje da iste održavaju u ispravnom stanju, o čemu moraju posjedovati dokumentaciju.

Prema odluci o organizaciji i radu dimnjačarske službe, na koncesionarskom području KONCESIONAR je jedini ovlašten za obavljanje dimnjačarskih poslova, a to su:

 • čišćenje i kontrola dimovodnih objekata
 • provjera ispravnosti i funkcioniranja dimovodnih objekata i uređaja za loženje
 • redoviti pregled dimovodnih objekata i uređaja za loženje
 • odštopavanje dimnjaka
 • čišćenje uređaja za loženje ( štednjaka, peći, kamina, kotlova )
 • kontrola povrata dimnih plinova kod plinskih trošila
 • kontrola priključka trošila
 • pregled dimovodnih objekata te izdavanje stručnih dimnjačarskih nalaza
 • čišćenje dimovodnih (priključnih) cijevi
 • kontrola ložišta i ispitivanje emisije plinova
 • spaljivanje ili frezanje dimnjaka

Pored gore navedenih poslova obavit će se i drugi poslovi u okviru dimnjačarske djelatnosti, a u svrhu poduzimanja mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje.